Услуги

Начало/ За нас/

Услуги

А.Д.А. ООД изпълнява широк кръг от проектантски дейности: градоустройство, архитектура и инженеринг, интериорен дизайн и ландшафт. Фирмата има установен кръг от партньори по всички инженерни части и има признати възможности да управлява процеса на проектиране от концепцията до напълно координирани и детайлно разработени пакети проектна документация.

Архитектура

 • Оценка на възможностите на терена
 • Предпроектни проучвания
 • Изготвяне на инвестиционни програми
 • Концептуални проекти
 • Архитектурни работни проекти
 • Интериорен дизайн
 • Ландшафтен дизайн
 • Реконструкции
 • Спецификации
 • Проекто-сметна документация
 • Екзекутивна документация
 • Процедури по строително разрешение
 • Тръжна документация

Планиране

 • Пространствени проучвания
 • Технико-икономическа обосновка
 • Градоустройствени решения
 • Детайлно планиране
 • Контакти с одобряващи органи
 • Представяне на документацията

Инженеринг

 • Конструкции - проектиране, спецификации и количествени сметки
 • ОВ и К, ВиК, Електро - всички части на проекта, вкл.:
 • BMS, кондициониране, отопление и вентилация
 • Електроинсталации високо и ниско напрежение, телекомуникации, системи за сигурност и пр.
 • Водопровод и канализация, пречистване на водите
 • Спецификации и количествени сметки