БИЗНЕС ПАРК ПЛОВДИВ, КОНЦЕПТУАЛЕН ПРОЕКТ

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 2008

Начало/ Проекти/ Офис сгради/ Бизнес центрове/

Бизнес парк Пловдив, концептуален проект

Проектът за Бизнес Парк Пловдив, на база спечелен от А.Д.А. ограничен архитектурен конкурс, включва генерален план на комплекс от бизнес сгради, бизнес хотел и етажен паркинг - гараж върху територия от 50 дка, а също и документация за строителство на първата бизнес сграда. Цялостната концепция е разработена върху принципите на устойчива архитектура.
Местоположение
Пловдив, България
Площ
110 000 м2
Година
2008
Клиент
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
Архитекти
И. Пантелеев, Р Методиева, И. Томов, Х. Караилиева, И. Метева, Е. Спасов, Р. Тинчева, Т. Петков, ВБ Студио