НОВА СГРАДА НА 84 ОУ 'ВАСИЛ ЛЕВСКИ'

С.ГЕРМАН, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, СОФИЯ, 2010

Начало/ Проекти/ Конкурси/

Нова сграда на 84 ОУ 'Васил Левски'

Проектът е разработен на базата на конкурсна документация за нова сгарада на 84 ОУ „Васил Левски", с. Герман, район „Панчарево", София.
Предизвикателството за нашия екип бе да се разработи проект, който да е икономичен и лесен за реализация, но и да отговаря на:
- изискванията на заданието и нормите
- на модерните тенденции в областта на обучението
- модерните тенденции в развитието на типологията училището
- модерните тенденции в областта на устойчивата архитектура.

Подхода ни:

1.Оптимално използване на площадката и отношение към средата - "отваряне" на сградата към благоприятните посоки и към стадиона и загърбване на ветрове
2.Правилна ориентация - 100% от класните стаи са ориентирани на югоизток
3.Включване на съществуващото игрище в ансамбъла на новото училище
4.Осигуряване на удобен достъп със степенуване на подходите
5.Отношение към мащаба на средата
6.Икономичност на решението, но с максимален комфорт и функционалност
Енергоефективност и устойчивост.

Местоположение
с.Герман, район Панчарево, София
Площ
4370м2
Година
2010
Клиент
Община Панчарево
Архитекти

Иво Пантелеев, Нели Иванова, Росен Пецев, Юлиана Томова, Рая Тинчева