ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАР ВРЪБНИЦА

СОФИЯ, 2011

Начало/ Проекти/ Текущи проекти/

Възстановяване на пазар Връбница

Проектът, възстановяващ пазар Връбница, е израз на разбирането, че пазарите са обществени пространства, значими за общуването между хората. Новият пазар ще има характер на локален център с изразена идентичност. Покритието, символизиращо дървета, е знак за метростанцията и за цялото пространство на кръстовището.
Местоположение
София
Площ
1,5 дка
Година
2011
Архитекти

И. Пантелеев, Р. Методиева, Н. Иванова, Ю. Томова, Р. Пецев